Untitled

AESA-ի 2 2-րդ ամենամյա գիտական օլիմպիադա

Ամենամյա գիտական օլիմպիադայի մրցույթ հայ աշակերտների միջև. Օլիմպիադան նախատեսում է միջդպրոցական ակադեմիական մրցույթ ֆիզիկայի, բնական, սոցիալական գիտությունների, ճարտարագիտության և քիմիայի ոլորտներում երկու դասարանների համար՝ հիմնական դպրոց (6-8-րդ դասարաններ) և ավագ դպրոց (9-12-րդ դասարաններ): Աշակերտների նախագծերը գնահատվում են ըստ ստեղծարարության, գիտական մոտեցման և ըմբռնման ներկայացման վրա ճարտարագետների և գիտնականների կողմից: Գրանցումը պարտադիր է մինչև մարտի 24-ը։

25$