AGBU Arts Presents: Armenians in Jazz 2023

An evening of jazz with Armenian musicians based in New York City, featuring vocalist Lucy Yeghiazaryan, guitarist Greg Ruggiero, saxophonist Zaid Nasser, bassist Neal Miner, and drummer Byron Christopher Landham.

AESA-ի 2 2-րդ ամենամյա գիտական օլիմպիադա

Ամենամյա գիտական օլիմպիադայի մրցույթ հայ աշակերտների միջև. Օլիմպիադան նախատեսում է միջդպրոցական ակադեմիական մրցույթ ֆիզիկայի, բնական, սոցիալական գիտությունների, ճարտարագիտության և քիմիայի ոլորտներում երկու դասարանների համար՝ հիմնական դպրոց (6-8-րդ դասարաններ) և ավագ… Continue reading AESA-ի 2 2-րդ ամենամյա գիտական օլիմպիադա