Untitled

22nd Annual AESA Science Olympiad

An annual Science Olympiad competition among Armenian students. The Olympiad provides interscholastic academic competition in the fields of Physical Sciences, Life Sciences, Social Sciences, Engineering and Chemistry for two grade levels: Middle School (grades 6-8) and High School (grades 9-12). Students’ projects are evaluated based on creativity, scientific approach, comprehension, and presentation by professional engineers… Continue reading 22nd Annual AESA Science Olympiad

25$

AESA-ի 2 2-րդ ամենամյա գիտական օլիմպիադա

Ամենամյա գիտական օլիմպիադայի մրցույթ հայ աշակերտների միջև. Օլիմպիադան նախատեսում է միջդպրոցական ակադեմիական մրցույթ ֆիզիկայի, բնական, սոցիալական գիտությունների, ճարտարագիտության և քիմիայի ոլորտներում երկու դասարանների համար՝ հիմնական դպրոց (6-8-րդ դասարաններ) և ավագ դպրոց (9-12-րդ դասարաններ): Աշակերտների նախագծերը գնահատվում են ըստ ստեղծարարության, գիտական մոտեցման և ըմբռնման ներկայացման վրա ճարտարագետների և գիտնականների կողմից: Գրանցումը պարտադիր է մինչև մարտի 24-ը։

25$